Kort om det ”at handle bolig”

Pris På Skøde – 3,995.-

Rådgivningens indhold

Som boligkøber eller boligsælger er det vigtigt at få en kvalificeret og uafhængig rådgivning fra de specialister, der ved noget om køb og salg af fast ejendom. Rådgivningen består af gennemgang af handlens mange dokumenter og sikring af , at det man har aftalt med mægler eller sælger er indeholdt i købsaftalen, men ikke mindst rådgivning i forbindelse med udfærdigelse af de nødvendige papirer, også benævnt berigtigelsen, der sikrer, at handlen også tinglyses og dermed sikres over for 3. mand.

 

Valg af rådgiver

Pris På Skøde – 3,995.-

Ved valg af rådgiver skal De være opmærksom på, at ikke alle rådgivere er uafhængige.
Mange rådgivere, som eksempelvis ejendomsmæglere og banker og kreditforeninger, vil gerne sælge Dem deres egne eller samarbejdspartneres produkter udover at sælge Dem en ejendom eller finansiering. De fleste ejendomsmæglere, banker og advokater får således provision af at sælge Dem et bestemt lån, en bestemt rådgivning eller en bestemt forsikring, – sådanne rådgivere havner således let i en interessekonflikt.

 

I det følgende kan De læse lidt nærmere om, hvem de forskellig aktører på boligmarkedet er.

 

Ejendomsmægler

Pris På Skøde – 3,995.-

Ejendomsmægleren hjælper typisk en forbruger med at sælge en bolig. Det sker ved, at boligen vurderes og prisfastsættes og ved, at ejendomsmægleren finder en køber til boligen.

Ejendomsmægleren er således rådgiver for sælger, og har dermed ikke samtidig mulighed for at være købers rådgiver i samme handel. En stor del af ejendomsmæglerne er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening. Nogle ejendomsmæglerforretninger er ejet af eller har fast samarbejde med et bestemt pengeinstitut, realkreditinstitut eller forsikringsselskab, medens få ejendomsmæglere er uafhængige af disse parter.

 

 

Pengeinstitut

Banker og sparekasser yder ofte lån i forbindelse med køb af en fast ejendom. Lånet gives som regel i form af et boliglån mod udstedelse af et pantebrev i ejendommen og dækker typisk den del af købesummen, som ikke kan finansieres ved optagelse af et realkreditlån. De fleste banker udbyder herudover realkredit lignende belåning i dag samt forsikringer.

Som køber og sælger bør man også sammenligne mulighederne for finansiering og omkostningerne herved og gerne rådføre sig herom.

 

Realkreditinstitut (kreditforening)

Realkreditinstitutterne finansierer som oftest forbrugeres køb af bolig i form af et lån på op til 80% af boligens kontantværdi.

Realkreditinstitutterne skaffer lånebeløbene ved at udstede og sælge obligationer, som købes af investorer på Børsen.

Lånene kan ydes som kontantlån, obligationslån og rentetilpasningslån men der findes også andre mere sjældne lånetyper.

Forsikringsselskaber

Loven kræver, at enhver ejerbolig, der er belånt, også er brandforsikret.

Brandforsikringen tegnes gennem et forsikringsselskab, men det er normalt ikke den eneste forsikringstype, De tegner som ejer af en fast ejendom. Udover brandforsikringen kan nævnes husforsikringen, som omfatter dækning mod skader forårsaget af svamp, insekter m.v.

Endelig kan boligkøber få brug for en bygningskaskoforsikring, ejerskifteforsikring, indboforsikring og olieforureningsforsikring.

 

Bygningssagkyndige

Den autoriserede bygningssagkyndige udarbejder en tilstandsrapport i forbindelse med handel af ejerboliger og er ofte uddannet som arkitekter eller ingeniører.

De bygningssagkyndige kan enten være selvstændige erhvervsdrivende, eller de kan have et samarbejde med forsikringsselskaber og/eller ejendomsmæglere.

 

 

BoligAdvokat

Pris På Skøde – 3,995.-

En boligadvokat kan være rådgiver for både købere og sælgere i forbindelse med bolighandler, dog ikke i samme bolighandel.

BoligAdvokaten er dog typisk købers repræsentant. Rådgivningen kan ligge enten før eller efter købsaftalens underskrivelse eller gives i forbindelse med denne.

Når en boligadvokat rådgiver en køber om en bolighandel, sørger advokaten sædvanligvis samtidig for, at der laves de nødvendige papirer (skøde, sælgerpantebrev etc.), dvs. berigtiger handelen.

Alle advokater skal være medlemmer af Det danske Advokatsamfund. Der findes en særlig forening for Danske Bolig Advokater, hvis medlemmer har særlig ekspertise inden for rådgivning om køb og salg af fast ejendom, og denne forenings medlemmer skal i deres rådgivning overholde særlige etiske regler aftalt med Forbrugerrådet.

Køberrådgivere og Sælgerrådgivere

Pris På Skøde – 3,995.-

Køberrådgivere og Sælgerådgivere kan være rådgivere for både køber og sælger i forbindelse med bolighandler, dog ikke i samme bolighandel.

Rådgivningen kan ligge enten før eller efter købsaftalens underskrivelse eller gives i forbindelse med denne. Når en Køberrådgiver rådgiver en køber om en bolighandel, sørger Køberrådgiveren normalt samtidig for, at der laves de nødvendige papirer (skøde, sælgerpantebrev etc.), dvs. berigtiger handelen.

De fleste køber- og sælgerrådgivere har særlig ekspertise inden for rådgivning om køb og salg af fast ejendom, og de fleste drager i deres rådgivning omsorg for at overholde de særlige etiske regler, som er aftalt mellem Forbrugerrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening.

 

Ejendomsmæglerfirmaet Teglovn er medlem af Dansk Ejendomsmægler forening, Vi har dog valgt ikke at have ejendomme til salg og arbejder udelukkende med rådgivning for private købere eller sælgere eller som rådgiver og sparingspartner for professionelle investorer eller som leverandør af rådgivning og sagsbehandling for en lang række advokat firmaer.

Vi er totalt uafhængige og har ingen aftaler om henvisningsprovisioner med banker, finansieringsinstitutter, mæglere eller advokater. Vi varetager udelukkende vores kunders interesse – men anbefales ofte af Ejendomsmæglere og banker grundet en professionel tilgang til rådgivning og dermed en fornuftig og smidig gennemførelse af handlen.

Vi kan i en handel derfor kun være rådgiver for enten køber eller sælger.

Pris På Skøde – 3,995.-