Flexbolig

Boligejere og potentielle købere kan ansøge deres kommune om en flexbolig tilladelse, så en helårsbolig midlertidigt kan benyttes som fritidsbolig, og helårsanvendelsen sidenhen genoptages.

Flexbolig ordningen er en del af indsatsen for at sikre vækst i hele landet ved, at flere tiloversblevne helårsboliger benyttes til fritidsformål. På den måde kan landets kommuner mindske antallet af tomme helårsboliger, der står og forfalder, i de områder, hvor der er et betydeligt overskud af helårsboliger.

Ordningen giver mulighed for at søge kommunen om at bruge helårsboligen som en såkaldt flexbolig. Det vil sige, at kommunen meddeler samtykke til, at en helårsbolig benyttes til fritidsformål og senere igen kan anvendes til helårsbeboelse, uden at ejeren anmoder om samtykke hertil. Der kan dog være regler i anden lovgivning, som skal påses i den sammenhæng, herunder fx planloven.

I modsætning til et egentligt fritidshus bliver det med en flexbolig nemt for ejeren at flytte permanent ind i huset, hvis man på et tidspunkt får lyst til det.

Flexbolig

Lovgrundlag

Flexbolig ordningen blev indført ved lov nr. 413 af 29. april 2013 om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Ordningen er udvidet ved lov nr. 1879 af 29. december 2015.

Flexboliger er typisk ældre helårshuse i landdistrikter, ofte i dårlig stand og langt fra badestrand. Til gengæld får du masser af ro og afstand til naboerne. Der er mange penge at spare, hvis du køber en flexbolig i stedet for et almindeligt sommerhus. I populære områder kan du finde flexboliger til salg til mindre end halv pris af et sommerhus.

Hvad er en flexbolig?

Flexboliger er helårshuse, som kan anvendes uden bopælspligt. Du kan altså bo et andet sted og samtidig eje en flexbolig – lige som med et sommerhus.

Typisk er det huse på landet, som er svære at sælge og forfalder, der kan få status af flexbolig. De potentielle købere kan ansøge kommunen, om de kan købe et bestemt hus som flexbolig, og kommunen bestemmer, om huset får tilladelse til at blive en flexbolig. Idéen er, at husene kan købes som fritidshus og på den måde skabe nyt liv til et område.

 

Hvem køber flexbolig?

Den typiske flexboligkøber et par fra København i starten af 50’erne eller 60’erne, der vil afprøve drømmen om et liv på landet. Flexboligerne er en lidt skjult mulighed for boligkøberne på udkig efter et sommerhus. Køberne kan teste drømmen ved at bo i en flexbolig, inden de vælger at flytte permanent væk fra deres første bolig.

– De går efter nedlagte landbrugsejendomme eller et lille hus, der ligger for sig selv. De har drømmen om at komme på landet og være for sig selv og finde fred og ro i modsætning til sommerhusområderne, hvor der er naboer hele vejen rundt om huset.

Sådan spotter du en flexbolig til salg

  • I nogle annoncer nævnes det, at boligen er egnet som flexbolig. Du kan også søge på ordet.
  • Står der ikke ”flexbolig” i annoncen, kan det stadig være muligt at anvende helårshuset som fritidsbolig.
  • 24 ud af landets 46 yder- og landkommuner har givet tilladelse til flexbolig.
  • Det tager typisk under en uge at få en flexbolig godkendt.
  • Realkreditforeningerne finansierer typisk 60-80 procent af husets værdi.
  • Husk at tage forbehold for flexbolig godkendelse i købsaftalen.

 

400 boliger er blevet til flexboliger

Flexbolig ordningen blev vedtaget af Folketinget i 2013 og er tilsyneladende endnu ikke slået igennem på boligmarkedet. Frem til udgangen af 2014 er der på landsplan givet omkring 400 tilladelser, fortrinsvis i udkants- og landkommuner.

Den ukendte ordning kan være mæglernes egen fejl. På boligsiden.dk er ”flexbolig” et af de mest populære søgeord, men kun 630 boliger er markedsført som flexboliger (en bolig kan godt markedsføres som en flexbolig, selv om den ikke har status som flexbolig).

Flexbolig ordning: Tilladelse til flexbolig følger boligen

Torben Strøm, formand for Dansk Ejendomsmæglerforening, mener, at ordningens manglende gennemslag skyldes den oprindelige regel om, at kommunen skulle godkende ejendommen som flexbolig hver gang, den blev handlet. Det skabte usikkerhed hos køberen om, hvorvidt han ville være i stand til at sælge huset igen på et senere tidspunkt.

Men siden januar 2016 betyder nye regler, at tilladelsen følger ejendommen i stedet for ejeren. Med de nuværende regler har alle omkring ejendomsbranchen et ansvar for at fortælle forbrugerne om mulighederne, mener formanden for mæglerne.

Hos Ejendomsmæglerfirmaet Teglovn kan vi hjælpe jer med det praktiske når i køber Flexbolig og vi har allerede hjulpet flere købere med denne boligform, kontakt os gerne for én snak herom.