Køberrådgivning i handel hvor DE autoriseret købsaftale foreligger m/rådgiverforbehold på min. 4 hverdage. Køberrådgivning og gennemgang af alle handels dokumenter. Berigtigelse samt udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse eller kontrol af samme. 4.995 Kr.
VIP Køberrådgivning i handel hvor købsaftale foreligger.
Ingen handel ingen regning
Berigtigelse, udarbejdelse eller kontrol af skøde og refusionsopgørelse m/rådgiverforbehold, gennemgang af alle handlens dokumenter..
Obligatorisk ved Projektkøb / køb af byggegrund, Ideel anpart eller handler uden DE købsaftale.
5.995 Kr.
Andelsbolig, køberrådgivning i handel hvor DE ejendomsmægler medvirker og DE autoriseret købsaftale foreligger. Rådgivning ved køb samt gennemgang af alle handels dokumenter. 5.995 Kr.
Andelsbolig køberrådgivning i handel hvor DE ejendomsmægler ikke medvirker og Administrator udarbejder købsaftale. Rådgivning ved køb samt gennemgang af alle handels dokumenter. Intet køb – ingen regning. 7.995 Kr.
Landejendom køberrådgivning handel hvor DE autoriseret købsaftale foreligger skøde / berigtigelse
m/rådgiverforbehold, gennemgang af alle handels dokumenter berigtigelse af handlen samt udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse. Håndtering af erhvervelsesskema til Landbrugsstyrelsen.
7.995 Kr.
Landejendom køberrådgivning handel hvor DE autoriseret købsaftale foreligger skøde / berigtigelse
m/rådgiverforbehold, gennemgang af alle handels dokumenter berigtigelse af handlen samt udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse. Håndtering af erhvervelsesskema til Landbrugsstyrelsen. Intet køb – ingen regning.
8.995 Kr.
Indhentelse og formidling af dokumenter korrespondance og dialog med købers rådgiver 3.995 Kr.
Skilsmisse skøde 3.995 Kr.
Tinglysning af skifteretsattest 1.995 Kr.
Samejeoverenskomst ( mellem 2 ugifte der køber fast ejendom sammen) 1.995 Kr.
Testamente eller ægtepagt, inkl. telefonmøde Fra 4.150 kr.
Overdragelse af pant til ejerforening (ejerpantebrev eller skadesløsbrev) fra 1.995 kr.
Fuldmagt ved tinglysning 1.595 kr.
Sælgerrepræsentation rådgivning, berigtigelse efterbehandling ved salg. 4.995 kr.
Udarbejdelse af fremtidsfuldmagt 2.550 kr.
Berigtigelse af intern handel eller familiehandel, udarbejdelse af skøde. 3.995 kr.
Udfærdigelse af gældsbrev/familielån eller gavebrev 2.550 kr.
Alle priser er incl. 25% moms.
Tinglysningsafgift til staten er ikke inklusiv i vores honorar. HUSK Anbefal os til dine venner, det holder prisen nede.