Køberrådgivning i handel hvor DE autoriseret købsaftale foreligger m/rådgiverforbehold min 4 hverdage, Køberrådgivning og gennemgang af alle handels dokumenter.
Kontrol af skøde og refusionsopgørelse.
3.995 Kr.
Køberrådgivning, handel hvor DE autoriseret købsaftale foreligger m/rådgiverforbehold min 4 hverdage, Køberrådgivning og gennemgang af alle handels dokumenter.
Berigtigelse af handlen udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse.
4.995.-
VIP Køberrådgivning i handel hvor købsaftale foreligger.
Udarbejdelse eller kontrol af skøde og refusionsopgørelse m/rådgiverforbehold med frist under 4 hverdage, gennemgang af alle handlens dokumenter..
Ingen salg ingen regning.
Projektkøb / handler uden DE købsaftale
Sagsgennemgang ned til 24 timer efter modtagelse af alle dokumenter.
5.995 Kr.
Landejendom køberrådgivning i handel hvor DE autoriseret købsaftale foreligger skøde / berigtigelse m/rådgiverforbehold, gennemgang af alle handels dokumenter berigtigelse af handlen samt udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse. 5.995 Kr.
Landejendom køberrådgivning handel hvor DE autoriseret købsaftale ikke foreligger skøde / berigtigelse m/rådgiverforbehold, gennemgang af alle handels dokumenter berigtigelse af handlen samt udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse. 7.995 Kr.
Selvsalg – Vi udarbejder en autoriseret DE købsaftale på baggrund af de aftaler I har indgået. 8.995 Kr.
Indhentelse og formidling af dokumenter korrespondance og dialog med købers rådgiver 3.995 Kr.
Skilsmisse skøde 3.995 Kr.
Tinglysning af skifteretsattest 1.995 Kr.
Samejeoverenskomst ( mellem 2 ugifte der køber fast ejendom sammen) 1.995 Kr.
Testamente eller ægtepagt Fra 3.750 kr.
Overdragelse af pant til ejerforening (ejerpantebrev eller skadesløsbrev) fra 1.995 kr.
Tinglysningsfuldmagt 595 kr.
Sælgerrepræsentation rådgivning, berigtigelse efterbehandling ved salg. 3.995 kr.
Berigtigelse af intern handel eller familiehandel, udarbejdelse af skøde. 3.995 kr.
Alle priser er incl. 25% moms.
Tinglysningsafgift til staten er ikke inklusiv i vores honorar. HUSK Anbefal os til dine venner, det holder prisen nede.