Køberrådgivning – Ordrup

 

Ordrup er en nordlig bydel i Storkøbenhavn ca. 12 kilometer nord for Rådhuspladsen ved Charlottenlund i Gentofte Kommune. Kommunen har 75.805 indbyggere (2017).

Ordrup var i middelalderen en landsby nord for København. Den første skriftlige henvisning til byen er fra omkring 1170, hvor Esrum Kloster overdrog dele af byen til biskop Absalon; den bestod da af otte gårde. De var ejet af kronen eller kirken. Kronens besiddelser og aktiviteter voksede med oprettelsen af lyst- og jagtslotte som Jægersborg og Charlottenlund og Jægersborg Dyrehave i 1669. Ordrup Jagtvej blev anlagt for at lette kongens jagtselskabers vej mellem Charlottenlund Slot og Dyrehaven.

I 1765 kom Ordrups jorder under Bernstorff Slot, og kort efter gennemførte Bernstorff landboreformer med udskiftning, som gav bønderne selveje. I 1789 ødelagde en brand den 6. september stort set hele byen. Udviklingen fra landsby til sammenhængende byområde begyndte i 1800-tallets sidste halvdel.

En vigtig lokal færdelsåre var gennem alle århundrederne Ordrupvej, der førte ud til Hvidøre og Strandvejen.

Urbaniseringen og styrkelse af infrastrukturen betød meget for Ordrups vækst (og for alle dele af Gentofte Kommune), idet offentlig transport (fx tog) og almindelig udstykning tog fart i begyndelsen af 1900-tallet, og villakvartererne skød op. Ordrup Realskole blev oprettet i 1867, og den lille privatskole Friser Skole fra 1879 voksede hurtigt og skiftede i 1911 navn til Ordrup Gymnasium.

Ordrup Kirke blev opført i 1878 og i 1891 blev Ordrup Sogn skilt ud af Gentofte Sogn.

 

Overblik
Bydel: Ordrup
Postnr.: 2920 Charlottenlund
Kommune: Gentofte Kommune
Indbyggertal kommune: 75.805 (2017)
Sogn(e): Ordrup Sogn

 

Billeder lånt fra Wikipedia.
Skødeskrivning, køberrådgivning, berigtigelse og refusionsopgørelse kr. 3.995 inkl. moms.

Vores garanti: Skulle handlen mod forventning ikke gå igennem, får du ingen regning!