Køberrådgivning bolig

Køberrådgivning Bolig – kr. 3.995,-

Hvorfor er det ikke nok ”bare” at få lavet et skøde?

Rigtig mange boligkøbere har den opfattelse, at skødet er det vigtigste i en bolighandel og at der egentlig ikke er behov for yderligere Juridisk rådgivning.

Skødet er blot en offentlig registrering af ejerskiftet i tingbogen. Skødet sikrer således kun købers ejerskab i relation til ejendommen, men ændrer ikke på de vilkår der allerede er aftalt i købsaftalen.

Derfor giver et skøde ingen sikkerhed for at ejendomshandlens juridiske grundlag, er i orden.

Endvidere optimerer skødet ikke handelsvilkårene for køber på nogen måde i forhold til købsaftalen.

Det er derfor vigtigt, at man som boligkøber finder en professionel rådgiver som kan sikre at købsaftalen optimerer handelsvilkårene og købers juridiske rettigheder mest muligt, før handlen bliver bindende – og inden der laves skøde.

Få indsat et rådgiverforbehold i købsaftalen – inden du skriver under.

Hvis du underskriver købsaftalen, med forbehold for din rådgivers godkendelse af handlen, sikres du som køber nogle fordele i en handel, der ellers er udformet på baggrund af sælgers interesser.

Når køber og sælger har underskrevet en købsaftale med et rådgiverforbehold, sikrer du dig som køber både at boligen er reserveret til dig og også at du som køber kan træde tilbage fra handlen uden at det koster noget, såfremt din rådgiver påviser ubehagelige overraskelser i sagens dokumenter.

Viser der sig at være ubehagelige overraskelser i sagens dokumenter, har du med et rådgiverforbehold endvidere sikret dig mulighed for, at forhandle et nedslag i prisen overfor sælger, såfremt du ikke ønsker at fortryde handlen.

Har du ikke et rådgiverforbehold i din købsaftale og du mod forventning fortryder handlen efter at du har underskrevet købsaftalen, vil du kun kunne komme ud af handlen ved at betale en klækkelig erstatning til sælger senest 6 dage efter handlens indgåelse, jf. den lovpligtige fortrydelsesfrist.

Almindeligvis er det ikke noget problem at få indføjet et rådgiverforbehold i købsaftalen og det kan formuleres således: ”Købers underskrift er betinget af, at købers rådgiver kan godkende handlen i sin helhed, med en frist på 5 hverdage efter begge parters underskrift af købsaftalen.

Vi yder professionel rådgivning til boligkøbere – Køberrådgivning Bolig – kr. 3.995,-

Hos Ejendomsmæglerfirmaet Teglovn er vi specialiseret i at rådgive boligkøbere og lave skøder – vi laver ikke andet.

Hvis du bestiller hos Ejendomsmæglerfirmaet Teglovn kontrollerer vi din købsaftale med tilhørende dokumenter.

Herefter gennemgår vi boligkøbets eventuelle problemstillinger sammen med dig og træffer aftale om hvorvidt vi i samarbejde med dig, skal præsentere sælger for ændringer til købsaftalen med henblik på at gøre købsaftalen så fordelagtig som muligt for dig som køber.

Ejendomsmægler er udelukkende sælgers rådgiver

Køberrådgivning ved køb af Bolig – kr. 3.995,-

For de fleste er køb af bolig – hus, ejerlejlighed, sommerhus – en stor beslutning. Det er en disposition, som man kun foretager få gange i sit liv, og der står mange penge på spil. Derfor har du som køber også brug for både hjælp og rådgivning om, hvad du skal gøre – eller ikke gøre – for at få det bedst mulige resultat. Det er bedre og billigere at forebygge end at helbrede. Lærepenge er ikke noget man får, det er noget man betaler.

Uvildig køberrådgivning

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der er mange interesser i en bolighandel, og den eneste måde, du som køber kan sikre dig at få professionel og uvildig rådgivning i forbindelse med din bolighandel, er ved at vælge en kompetent rådgiver, der udelukkende arbejder med rådgivning på dette område og som har stor erfaring på området. Dette er ikke nødvendig vis, det lokale advokat firma med få bolighandler om ugen eller måneden.

Vores erfaring stammer fra tusindvis af ejendoms handler om, og gennem en specialisering i netop dette område. Herud over har vore rådgivere samme autorisation og forsikring samt en lang praktisk Ejendomsmægler erfaring med som ballast.
Digital tinglysning

KØBERRÅDGIVNING BOLIG

I nogle handler vil det være sælgers ejendomsmægler, der vil komme til at stå for tinglysningen af skødet og frigivelsen af købesummen. Her er det fortsat vigtigt at egen køberrådgiver som kontrollere processen og som kontrollerer skøde og refusionsopgørelsen, og det er derfor særdeles vigtigt, at du som køberrådgiver til at holde øje med, at tinglysningen foretages korrekt, men også til at sikre, at købesummen ikke frigives til sælger, før alle betingelser er opfyldt.
Skødet eller den tinglysningsmæssige registrering af, at du nu er blevet ejer af ejendommen, er den mindste del af boligkøbet, det vigtigste i en bolighandel, er den professionelle og grundige boligrådgivning forud for købet.
Professionel køberrådgivning

Der er mange papirer og oplysninger, du som boligkøber skal tage stilling til og sætte dig ind i, og det er her, vi som din erfarne boligrådgiver kan hjælpe dig. Tilstandsrapporten, hvad står der i den og hvilke konsekvenser får det, skal der foretages yderligere undersøgelser af ejendommen inden købet, skal der tegnes ejerskifteforsikring, og hvad dækker en ejerskifteforsikring, hvilke planer er der for området, hvilke byrder og forpligtelser hviler der på ejendommen.

Køberrådgivning bolig kun kr. 3.995,-