Pris på skøde og tinglysning– kr. 3.995,-

Hvad er egentlig prisen på skødeskrivning? Der findes mange priser her på, når man søger på nettet ser man at priserne starter fra ca. kr. 1300 og op til ca. kr. 15.000 for en almindelig bolighandel.

For kr. 1.300 – 3000 får du typisk kun udarbejdet et skøde og i nogle tilfælde en refusionsopgørelse, men har ikke erfaren rådgivning med i prisen – det er en god mulighed hvis du selv ved alt om bolighandler og selv vil løbe risikoen for at der er noget du har overset.

For kr. 4.000 til 7.000 får du rådgivning, udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse, af en professionel rådgiver der varetager dine interesser og som kan opfylde en del af de opstillede kriterier for” hvad du har brug for”.

For 8.000 og op køber du den samme rådgivning men betaler en ”præstige pris” herfor.Hvad har du som ”almindelig ”køber brug for:

  1. En uvildig rådgiver der udelukkende varetager dine interesser.
  2. En erfaren rådgiver der så vidt muligt udelukkende beskæftiger sig med køber rådgivning.
  3. En rådgiver som har en solid praktisk erfaring med bolighandler og som har håndværksmæssig indsigt og forståelse.
  4. En rådgiver der er forhandlings vandt og som løbende følger priser og finansieringsmuligheder på boligmarkedet.
  5. En rådgiver der har indsigt i tilstandsrapport og el-rapport og som kan rådgive dig herom.
  6. En rådgiver der har erfaring med valg af og rådgivning om, ejerskifteforsikringer og husforsikringer
  7. En rådgiver der i et let og klart sprog forklarer og afklarer den juridiske del ag din handel.
  8. Gennemgang af handlens mange dokumenter og sikring af at du har modtaget alle relevante oplysninger.
  9. Udarbejdelse eller kontrol af skødet, så oplysningerne om din handel er korrekte inden der tinglyses.
  10. Udarbejdelse eller kontrol af refusionsopgørelse, så du sikres at opgørelse af løbende omkostninger sker korrekt.
 • Pris på skøde og tinglysning– kr. 3.995,-

 

Er du/i førstegangskøbere så er ovennævnte endnu vigtigere og det er vigtigt at have en erfaren rådgiver med på sidelinjen, så du kan komme sikkert og trygt gennem jeres handel.

Vi har med tusindvis af bolighandler siden 2002, et meget solidt kendskab og indsigt i bolighandler, af en hver art og erfaringen viser, at der altid er en god ide at have en professionel juridisk og uvildig rådgiver med i en ejendomshandel.

Vores kunders tilbagemeldinger viser at du får en professionel og personlig gennemgang, rådgivning, berigtigelse inklusiv udarbejdelse eller kontrol af skøde og refusionsopgørelse i forbindelse med en bolighandel til kun kr. 3.995.-

Rådgivning ved køb af bolig

Ejendomsmægler er udelukkende sælgers rådgiver – hvem er din?

For de fleste er køb af bolig – hus, ejerlejlighed, sommerhus – en stor beslutning. Det er en disposition, som man kun foretager få gange i sit liv, og der står mange penge på spil. Derfor har du som køber også brug for både hjælp og rådgivning om, hvad du skal gøre – eller ikke gøre – for at få det bedst mulige resultat. Det er bedre og billigere at forebygge end at helbrede. Lærepenge er ikke noget man får, det er noget man betaler.

Uvildig rådgivning

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der er mange interesser i en bolighandel, og den eneste måde, du som køber kan sikre dig at få professionel og uvildig rådgivning i forbindelse med din bolighandel, er ved at vælge en kompetent rådgiver, der udelukkende arbejder med rådgivning på dette område og som har stor erfaring på området. Dette er ikke nødvendig vis, det lokale advokat firma med få bolighandler om ugen eller måneden.

Vores erfaring stammer fra tusindvis af ejendoms handler om, og gennem en specialisering i netop dette område. Herud over har vore rådgivere samme autorisation og forsikring samt en lang praktisk Ejendomsmægler erfaring med som ballast.

Digital tinglysning

I nogle handler vil det være sælgers ejendomsmægler, der vil komme til at stå for tinglysningen af skødet og frigivelsen af købesummen. Her er det fortsat vigtigt at køber har sin egen rådgiver som kontrollere processen og som kontrollerer skøde og refusionsopgørelsen, og det er derfor særdeles vigtigt, at du som køber har din egen rådgiver til at holde øje med, at tinglysningen foretages korrekt, men også til at sikre, at købesummen ikke frigives til sælger, før alle betingelser er opfyldt.

Skødet eller den tinglysningsmæssige registrering af, at du nu er blevet ejer af ejendommen, er den mindste del af boligkøbet, det vigtigste i en bolighandel, er den professionelle og grundige boligrådgivning forud for købet.

Professionel rådgivning

Der er mange papirer og oplysninger, du som boligkøber skal tage stilling til og sætte dig ind i, og det er her, vi som din erfarne boligrådgiver kan hjælpe dig. Tilstandsrapporten, hvad står der i den og hvilke konsekvenser får det, skal der foretages yderligere undersøgelser af ejendommen inden købet, skal der tegnes ejerskifteforsikring, og hvad dækker en ejerskifteforsikring, hvilke planer er der for området, hvilke byrder og forpligtelser hviler der på ejendommen –

Pris på skøde og tinglysning– kr. 3.995,-

Kort om det ”at handle bolig”

Rådgivningens indhold

Som boligkøber eller boligsælger er det vigtigt at få en kvalificeret og uafhængig rådgivning fra de specialister, der ved noget om køb og salg af fast ejendom. Rådgivningen består af gennemgang af handlens mange dokumenter og sikring af , at det man har aftalt med mægler eller sælger er indeholdt i købsaftalen, men ikke mindst rådgivning i forbindelse med udfærdigelse af de nødvendige papirer, også benævnt berigtigelsen, der sikrer, at handlen også tinglyses og dermed sikres over for 3. mand.

 

Valg af rådgiver

Ved valg af rådgiver skal De være opmærksom på, at ikke alle rådgivere er uafhængige. Mange rådgivere, som eksempelvis ejendomsmæglere og banker og kreditforeninger, vil gerne sælge Dem deres egne eller samarbejdspartneres produkter udover at sælge Dem en ejendom eller finansiering. De fleste ejendomsmæglere, banker og advokater får således provision af at sælge Dem et bestemt lån, en bestemt rådgivning eller en bestemt forsikring,  – sådanne rådgivere havner således let i en interessekonflikt.

 

I det følgende kan De læse lidt nærmere om, hvem de forskellig aktører på boligmarkedet er.

 

Ejendomsmægler

Ejendomsmægleren hjælper typisk en forbruger med at sælge en bolig. Det sker ved, at boligen vurderes og prisfastsættes og ved, at ejendomsmægleren finder en køber til boligen.

Ejendomsmægleren er således rådgiver for sælger, og har dermed ikke samtidig mulighed for at være købers rådgiver i samme handel. En stor del af ejendomsmæglerne er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening. Nogle ejendomsmæglerforretninger er ejet af eller har fast samarbejde med et bestemt pengeinstitut, realkreditinstitut eller forsikringsselskab, medens få ejendomsmæglere er uafhængige af disse parter.

 

Pengeinstitut

Banker og sparekasser yder ofte lån i forbindelse med køb af en fast ejendom. Lånet gives som regel i form af et boliglån mod udstedelse af et pantebrev i ejendommen og dækker typisk den del af købesummen, som ikke kan finansieres ved optagelse af et realkreditlån. De fleste banker udbyder herudover realkredit lignende belåning i dag samt forsikringer.

Som køber og sælger bør man også sammenligne mulighederne for finansiering og omkostningerne herved og gerne rådføre sig herom.

 

Realkreditinstitut (kreditforening)

Realkreditinstitutterne finansierer som oftest forbrugeres køb af bolig i form af et lån på op til 80% af boligens kontantværdi.

Realkreditinstitutterne skaffer lånebeløbene ved at udstede og sælge obligationer, som købes af investorer på Børsen.

Lånene kan ydes som kontantlån, obligationslån og rentetilpasningslån  men der findes også andre mere sjældne lånetyper.

Forsikringsselskaber

Loven kræver, at enhver ejerbolig, der er belånt, også er brandforsikret.

Brandforsikringen tegnes gennem et forsikringsselskab, men det er normalt ikke den eneste forsikringstype, De tegner som ejer af en fast ejendom. Udover brandforsikringen kan nævnes husforsikringen, som omfatter dækning mod skader forårsaget af svamp, insekter m.v.

Endelig kan boligkøber få brug for en bygningskaskoforsikring, ejerskifteforsikring, indboforsikring og olieforureningsforsikring.

 

Bygningssagkyndige

Den autoriserede bygningssagkyndige udarbejder en tilstandsrapport i forbindelse med handel af ejerboliger og er ofte uddannet som arkitekter eller ingeniører.

De bygningssagkyndige kan enten være selvstændige erhvervsdrivende, eller de kan have et samarbejde med forsikringsselskaber og/eller ejendomsmæglere.

 

Advokater

En advokat kan være rådgiver for både købere og sælgere i forbindelse med bolighandler, dog ikke i samme bolighandel.

Advokaten er dog typisk købers repræsentant. Rådgivningen kan ligge enten før eller efter købsaftalens underskrivelse eller gives i forbindelse med denne.

Når en advokat rådgiver en køber om en bolighandel, sørger advokaten sædvanligvis samtidig for, at der laves de nødvendige papirer (skøde, sælgerpantebrev etc.), dvs. berigtiger handelen.

Alle advokater skal være medlemmer af Det danske Advokatsamfund. Der findes en særlig forening for Danske Bolig Advokater, hvis medlemmer har særlig ekspertise inden for rådgivning om køb og salg af fast ejendom, og denne forenings medlemmer skal i deres rådgivning overholde særlige etiske regler aftalt med Forbrugerrådet.

Køberrådgivere og Sælgerrådgivere

Køberrådgivere og Sælgerådgivere kan være rådgivere for både køber og sælger i forbindelse med bolighandler, dog ikke i samme bolighandel.

Rådgivningen kan ligge enten før eller efter købsaftalens underskrivelse eller gives i forbindelse med denne. Når en Køberrådgiver rådgiver en køber om en bolighandel, sørger Køberrådgiveren normalt samtidig for, at der laves de nødvendige papirer (skøde, sælgerpantebrev etc.), dvs. berigtiger handelen.

De fleste køber- og sælgerrådgivere har særlig ekspertise inden for rådgivning om køb og salg af fast ejendom, og de fleste drager i deres rådgivning omsorg for at overholde de særlige etiske regler, som er aftalt mellem Forbrugerrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening.

Ejendomsmæglerfirmaet Teglovn er medlem af Dansk Ejendomsmægler forening, Vi har dog valgt ikke at have ejendomme til salg og arbejder udelukkende med rådgivning for private købere eller sælgere eller som rådgiver og sparingspartner for professionelle investorer eller som leverandør af rådgivning og sagsbehandling for en lang række advokat firmaer.

Vi er totalt uafhængige og har ingen aftaler om henvisningsprovisioner med banker, finansieringsinstitutter, mæglere eller advokater. Vi varetager udelukkende vores kunders interesse – men anbefales ofte af Ejendomsmæglere og banker grundet en professionel tilgang til rådgivning og dermed en fornuftig og smidig gennemførelse af handlen.

Vi kan i en handel derfor kun være rådgiver for enten køber eller sælger.