Navn *

  E-mail *

  Tlf nummer *

  Adresse på ejendommen du/i køber *

  Ejendomsmælgers E-mail *


  Kommentar

  VIP Køb

  Når du har fundet ejendommen, du vil købe, så udfyld oplysningerne i skemaet – så bliver der automatisk sendt en mail til ejendomsmægleren med anmodning om, at handlens dokumenter også sendes til os samt at der skal indsættes et rådgiverforbehold i handlen. Mailen sendes CC til dig til orientering.

  Vi vil kontakte dig, så snart vi har modtaget materialet fra mægler og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

  Bliver handlen ikke gennemført, får du ingen regning.

  1310725147_straxovanie-imushhestva-300x225

   Navn *

   1. Part fulde navn *

   1. Part tlf nummer*

   1. Part E-mail

   1. Part Cpr nummer

   2. Part fulde navn *

   2. Part tlf nummer*

   2. Part E-mail

   2. Part Cpr nummer

   Ejendommens adresse

   Upload materiale

   Kommentar

   Skilsmisse / Bodeling

   Med oplysningerne i skemaet kan vi udfærdige det nye skøde i forbindelse med Jeres interne overdragelse – udfyld så meget som muligt, så er vi på vej…

   Når vi modtager oplysningerne fra Jer, vil I blive kontaktet for de sidste detaljer.

   Har I været gift og dermed har en separations-/ skilsmissebevilling kan vi få tinglysningsafgiften nedsat til grundafgiften kr. 1.660,-. Har I ikke været gift er overdragelsen omfattet af almindelig stempelberegning.

   Upload separations-/ skilsmissebevilling direkte.

   skilsmisse01-300x225

    

    Navn *

    E-mail *

    Tlf nummer *

    Adresse på ejendommen der sælges

    Ejendomsmælgers E-mail *


    Kommentar

    Sælgerrepræsentation

    Udfyld oplysningerne i skemaet, så vil der automatisk blive sendt en mail til din ejendomsmægler med anmodning om, at handlens dokumenter også sendes til os. Mailen vil blive sendt CC til dig til orientering.

    Vi vil kontakte dig, så snart vi har modtaget materialet fra mægler. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

    Bliver handlen ikke gennemført, får du ingen regning.

    hus

     Sælgers fulde navn *

     Sælgers adresse

     Sælgers tlf. *

     Sælgers E-mail

     Sælgers bank

     Sælgers banks E-mail

     Købers fulde navn *

     Købers adresse

     Købers tlf. *

     Købers email

     Købers bank

     Købers banks E-mail

     Kommentar

     Selvsalg

     Med oplysningerne i skemaet er vi godt på vej til, at kunne udfærdige en købsaftale på Jeres selv-salg.

     Endvidere har vi brug for nedennævnte bilag:

     Ejendommens forsikringspolice
     BBR-ejermeddelelse
     Autoriseret DE købsaftale
     Ejendomsvurdering
     Nyeste ejendomsskattebillet
     Opkrævning af antennekontingent
     Opkrævning af grundejerforeningskontingent
     Opkrævning af renovation
     Årsopgørelse samt a conto opkrævning for vand og afløb
     Tilstandsrapport samt energimærke
     Restgældsoplysninger på indestående lån – gerne i form af seneste betalingsservice
     Herudover indhenter vi:

     Tingbogsattest

     Ejendomsdatarapport m.v

     Vi foreslår normal omkostningsfordeling hvor køber betaler egen rådgiver og handlens berigtigelse samt tinglysningsafgift af skødet.

     Øvrige dokumenter kan vi trække via offentlige systemer.

     Vort honorar er kr. 8.995,- incl. moms og indeholder udarbejdelse af købsaftale samt skøde – hertil kommer ovennævnte dokumentationsomkostninger samt tinglysningsafgift til skøde, sidstnævnte betales af køber, med mindre I har aftalt andet.

     Bilagene bedes sendt til os på følgende mail:teglovn@teglovn.dk

     Når vi modtager oplysninger og bilag fra Jer, vil I blive kontaktet for de sidste detaljer.

     selvsalg12

      Dit navn *

      Dit tlf. nummer *

      Din E-mail

      Navn på afdøde

      Cpr nr. på afdøde

      Navn på efterlevende ægtefælle eller arving

      Cpr nr på efterlevende eller arving

      Ejendommens adresse

      Upload Skifteretsattest

      Kommentar

      Skifteretsattest

      Med oplysningerne i skemaet kan vi tinglyse skifteretsattesten for dig fra dag til dag.

      Du har brug for at få en skifteretsattest tinglyst, hvis ejendommen skal overdrages til dig som efterlevende ægtefælle eller arving.

      Endvidere skal skifteretsattesten lyses ved salg til 3. mand, hvis afdøde er afgået ved døden før 15.01.2011.

      Upload skifteretsattesten direkte.

      skifteret1