Navn *

E-mail *

Tlf nummer *

Adresse på ejendommen du/i køber *

Ejendomsmælgers E-mail *

Kommentar

VIP Køb

Når du har fundet ejendommen, du vil købe, så udfyld oplysningerne i skemaet – så bliver der automatisk sendt en mail til ejendomsmægleren med anmodning om, at handlens dokumenter også sendes til os samt at der skal indsættes et rådgiverforbehold i handlen. Mailen sendes CC til dig til orientering.

Vi vil kontakte dig, så snart vi har modtaget materialet fra mægler og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Bliver handlen ikke gennemført, får du ingen regning.

1310725147_straxovanie-imushhestva-300x225

Navn *

1. Part fulde navn *

1. Part tlf nummer*

1. Part E-mail

1. Part Cpr nummer

2. Part fulde navn *

2. Part tlf nummer*

2. Part E-mail

2. Part Cpr nummer

Ejendommens adresse

Upload materiale

Kommentar

Skilsmisse / Bodeling

Med oplysningerne i skemaet kan vi udfærdige det nye skøde i forbindelse med Jeres interne overdragelse – udfyld så meget som muligt, så er vi på vej…

Når vi modtager oplysningerne fra Jer, vil I blive kontaktet for de sidste detaljer.

Har I været gift og dermed har en separations-/ skilsmissebevilling kan vi få tinglysningsafgiften nedsat til grundafgiften kr. 1.660,-. Har I ikke været gift er overdragelsen omfattet af almindelig stempelberegning.

Upload separations-/ skilsmissebevilling direkte.

skilsmisse01-300x225

 

Navn *

E-mail *

Tlf nummer *

Adresse på ejendommen der sælges

Ejendomsmælgers E-mail *

Kommentar

Sælgerrepræsentation

Udfyld oplysningerne i skemaet, så vil der automatisk blive sendt en mail til din ejendomsmægler med anmodning om, at handlens dokumenter også sendes til os. Mailen vil blive sendt CC til dig til orientering.

Vi vil kontakte dig, så snart vi har modtaget materialet fra mægler. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Bliver handlen ikke gennemført, får du ingen regning.

hus

Sælgers fulde navn *

Sælgers adresse

Sælgers tlf. *

Sælgers E-mail

Sælgers bank

Sælgers banks E-mail

Købers fulde navn *

Købers adresse

Købers tlf. *

Købers email

Købers bank

Købers banks E-mail

Kommentar

Selvsalg

Med oplysningerne i skemaet er vi godt på vej til, at kunne udfærdige en købsaftale på Jeres selv-salg.

Endvidere har vi brug for nedennævnte bilag:

Ejendommens forsikringspolice
BBR-ejermeddelelse
Autoriseret DE købsaftale
Ejendomsvurdering
Nyeste ejendomsskattebillet
Opkrævning af antennekontingent
Opkrævning af grundejerforeningskontingent
Opkrævning af renovation
Årsopgørelse samt a conto opkrævning for vand og afløb
Tilstandsrapport samt energimærke
Restgældsoplysninger på indestående lån – gerne i form af seneste betalingsservice
Herudover indhenter vi:

Tingbogsattest

Ejendomsdatarapport m.v

Vi foreslår normal omkostningsfordeling hvor køber betaler egen rådgiver og handlens berigtigelse samt tinglysningsafgift af skødet.

Øvrige dokumenter kan vi trække via offentlige systemer.

Vort honorar er kr. 8.995,- incl. moms og indeholder udarbejdelse af købsaftale samt skøde – hertil kommer ovennævnte dokumentationsomkostninger samt tinglysningsafgift til skøde, sidstnævnte betales af køber, med mindre I har aftalt andet.

Bilagene bedes sendt til os på følgende mail:teglovn@teglovn.dk

Når vi modtager oplysninger og bilag fra Jer, vil I blive kontaktet for de sidste detaljer.

selvsalg12

Dit navn *

Dit tlf. nummer *

Din E-mail

Navn på afdøde

Cpr nr. på afdøde

Navn på efterlevende ægtefælle eller arving

Cpr nr på efterlevende eller arving

Ejendommens adresse

Upload Skifteretsattest

Kommentar

Skifteretsattest

Med oplysningerne i skemaet kan vi tinglyse skifteretsattesten for dig fra dag til dag.

Du har brug for at få en skifteretsattest tinglyst, hvis ejendommen skal overdrages til dig som efterlevende ægtefælle eller arving.

Endvidere skal skifteretsattesten lyses ved salg til 3. mand, hvis afdøde er afgået ved døden før 15.01.2011.

Upload skifteretsattesten direkte.

skifteret1