Køberrådgivning – Herning

Herning ligger i Midtjylland og er hovedby i Herning Kommune. Byen er den fjerdestørste i Region Midtjylland og har 49.229 indbyggere (2017) inkl. Tjørring, Snejbjerg, Lind, Birk, Hammerum og Gjellerup, som via industrikvarterer er vokset sammen med selve købstaden.

Køberrådgivning og Skødeskrivning Herning

Navnet kommer af det ældre Hørningh (horn, dvs. fremspringende bakke, og endelsen -ing).

Herregården Herningsholm blev opført i 1579 ved den gamle hærvej fra Jelling til Holstebro.

Landsbyen Herning bestod i 1682 af 9 gårde. Det samlede dyrkede areal udgjorde 215,7 tønder land skyldsat til 30,78 tdr hartkorn. Dyrkningsmåden var græsmarksbrug uden tægter.

Opdyrkningen af heden i begyndelsen af 1800-tallet medførte stigende befolkningstal og Herning udviklede sig som handelscentrum for området. I 1827 lod den da nytiltrådte herredsfoged opføre et nyt tinghus et par km øst for landsbyen. Da han ikke kunne blive enig med bønderne i Gjelleruplund om en grund, opførtes det ved en markvej ved gården Laulund. I 1832 bosatte en apoteker sig ved siden af tinghuset. I 1839 opførtes gæstgivergården Christiansminde, og i 1841 bosatte sig en læge på stedet. I de følgende år bosatte flere håndværkere sig ligeledes i Herning, og markvejen blev til Herninggade. Da landevejen mellem Ringkøbing og Silkeborg blev anlagt igennem den sparsomme bebyggelse i 1840’erne og en ny hovedvej fra Holstebro over Herning til Vejle opførtes – delen til Holstebro i 1858 og til Vejle i 1864, voksede landsbyen yderligere.

Herning havde i 1840 21 indbyggere, i 1860 101 indbyggere, i 1870 246 indbyggere, i 1880 1.064 indbyggere. I 1855 havde byen tinghus, lægebolig, apotek, postekspedition, kro, skole og handlende. I 1870 havde byen tinghus, distriktslægebolig, apotek, postekspedition og telegrafstation, skole, bank, et bogtrykkeri, vejrmølle, folkebibliotek, sparekasse, uldspinderi, 2 kroer, planteskole, flere handlende, dyrlæge.

 

Overblik
Land: Danmark Danmark
Motto: Herning – her er alle muligheder åbne
Borgmester: Lars Krarup
Region: Region Midtjylland
Kommune: Herning Kommune
Grundlagt: Midt-1800-tallet
Postnr.: 7400 Herning
Demografi
Herning by: 49.229 (2017)
Kommunen: 88.386 (2017)
 – Areal: 1.323,5 km²
Tidszone: UTC +1
Hjemmeside: www.herning.dk

 

 

Billeder lånt fra Wikipedia.

 

Køberrådgivning Nybyggeri Herning

Ønsker du at købe nybygget hus i Herning, er det en god ide at hente professionel rådgivning til dit nybyggeri. Hos Teglovn har vi hjulpet mange købere igennem deres nybyggeri i Herning og vi kan naturligvis også hjælpe dig. Ring eller skriv til os allerede idag og vi kontakter dig straks.