Køberrådgivning og skødeskrivning Albertslund

 

Albertslund er en bydel i Storkøbenhavn med 27.709 indbyggere (2017). Bydelen er beliggende 15 kilometer vest for Københavns centrum mellem Glostrup og Taastrup. De gamle landsbyer, Risby, Vridsløselille, Herstedvester og Herstedøster udgør nu mindre bydele i Albertslund.

Albertslund er en grøn bydel bl.a. pga. Vestskoven og Vejleådalen, hvor 60% af bydelens areal er udlagt til naturområder. Albertslund er anerkendt som den moderne planlagte bydel, hovedsageligt bygget i 1960´erne, som industrialiseret tæt lav elementbyggeri af rækkehuse, gårdhavehuse og etagehuse. Bydelens indbyggertal voksede fra cirka 3.000 til de nu knap 30.000 på cirka 8 år. Bydelen har blandt andet et totalt opdelt trafiksystem af veje og stier for henholdsvis hårde og bløde trafikanter. Denne opdeling betyder at bløde trafikanter kan benytte stisystemet uden nogensinde at komme i kontakt med biler i en meget stor del af byen. Albertslund har i vid udstrækning udnyttet regnvandsafledning som rekreative elementer i form af søer og kanaler midt i bebyggelserne. Albertslund kommune er kendt som en foregangskommune mht. miljø og bæredygtighed, og benytter f.eks. LED-pærer i en del af byens udendørs belysning.

 

Bydel: Albertslund
Postnr.: 2620 Albertslund
Kommune: Albertslund Kommune
Indbyggertal kommune: 27.896 (2017)
Indbyggertal bydel: 27.709 (2017)
Sogn(e): Herstedvester-, Herstedøster-, Opstandelseskirkens Sogne

 

Billeder lånt fra Wikipedia.

Køberrådgivning og skødeskrivning Albertslund

Skødeskrivning, køberrådgivning, berigtigelse og refusionsopgørelse kr. 3.995 inkl. moms.

Vores garanti: Skulle handlen mod forventning ikke gå igennem, får du ingen regning!