Kort om ”Bolig på markedet” – få et overblik

Pris På Skøde – 3,995.-

En bolighandel rummer mange facetter, uanset om De skal købe eller sælge, og det kan være vanskeligt at skabe sig et overblik over markedet, specielt hvis det er første gang, man skal købe eller sælge bolig.

Derfor kan det være en god idé først at sætte sig lidt ind i boligmarkedet og få et indblik i prisudviklingen på ejerboliger indenfor de sidste par år.

Når De har besluttet Dem for at købe en ny bolig og sælge Deres evt. nuværende, bør De også undersøge, hvilke aktører, der er på markedet. Det kan hjælpe Dem til at vælge den rådgivning, der passer bedst til netop Deres situation.

Inden De begynder at søge efter Deres nye bolig, kan det også være en god idé at undersøge nærmere, hvilke boligtyper der er på markedet. Det gør det nemmere at finde den bolig, der passer til Dem og Deres families behov. Kontakt os gerne allerede her…

 

Hvilke boligtyper finder De på ejendomsmarkedet?

Pris På Skøde – 3,995.-

En-/tofamilie-huset

Enfamiliehuset – også kaldet parcelhuset eller villaen – er den mest almindelige ejerboligtype i Danmark. Som regel ejes boligen af en eller to personer og bebos kun af én familie, men tofamiliehuse forekommer også. Parcelhuset er karakteristisk ved, at der ud over selve bygningen hører en større eller mindre grund til ejendommen.

 

Ejerlejligheden

Pris På Skøde – 3,995.-

Ejerlejligheden er, som navnet siger, en lejlighed, der ejers individuelt.

Den bygning, ejerlejligheden ligger i, er fælles ejendom for alle de, der ejer en ejerlejlighed i ejendommen. Det samme gælder den grund, der eventuelt hører til bygningen. Som ejer af en ejerlejlighed skal De deltage i betalingen af de samlede fællesudgifter. Fordelingen af fællesudgifterne afhænger som regel af ejerlejlighedens størrelse.
Ejerne af lejlighederne i en ejendom er organiseret i en ejerforening. Ejerforeningens vedtægter regulerer, hvilke rettigheder og pligter De har som ejer af en ejerlejlighed i ejendommen. Vedtægten for ejerforeningen er derfor et meget vigtigt dokument. En gang om året holder ejerforeningen generalforsamling, og her drøftes og godkendes foreningens regnskab og det kommende års budget for ejendommens fælles driftsudgifter.

Ejerforeningens generalforsamling kan beslutte, at den bygning, ejerlejligheden ligger i, skal renoveres, f.eks. have nye vinduer, altaner eller lignende. Sådanne udgifter skal De som ejer af en ejerlejlighed deltage i betalingen af, og De skal være opmærksom på, at disse udgifter kan være ganske betydelige.

 

Sommerhus

Pris På Skøde – 3,995.-

Sommerhuset eller fritidshuset minder en del om enfamiliehuset. En væsentlig forskel er imidlertid, at et sommerhus/fritidshus kun må benyttes en begrænset del af året (april til oktober), hvad enten De selv bor i det eller udlejer det.

 

Andelsbolig

Pris På Skøde – 3,995.-

Når De køber en andelsbolig, køber De hverken mursten eller jord.

Det, De køber, er en del af et fællesskab hvor et andelsbevis, giver brugsret til en bestemt lejlighed.

I andelsboligen er fællesskabet mere omfattende end i ejerlejlighedsforeningen, og det er vigtigt at gøre sig klart, at det er flertallet af andelshaverne, der bestemmer. Den bygning, andelslejligheden ligger i, ejes af andelsboligforeningen. Udover at betale til det lån, De eventuelt optager for at købe andelsbeviset, er det vigtigt at være opmærksom på, at De også skal betale husleje til andelsboligforeningen for at bruge andelslejligheden.

Hvis De vil sælge Deres andelsbolig, kan De ikke selv frit bestemme prisen, idet der i lovgivningen er fastsat særlige regler om prisfastsættelsen ved salg. Når De køber en andelsbolig, er det derfor meget vigtigt at gennemgå andelsboligforeningens vedtægter, generalforsamlingsreferater og regnskaber.

Køb af en andelsbolig kan ikke finansieres via et lån i et realkreditinstitut, men De kan låne penge til køb af andelsbeviset i et pengeinstitut.

Pris På Skøde – 3,995.-

 

Ideelle anparter

En del boliger sælges som såkaldt ideelle anparter. Det gælder navnlig “lejligheder” i ældre store villaer, som er blevet opdelt i flere boliger. De juridiske regler, der regulerer denne type sameje, kan være meget forskellige, og der er derfor særlig grund til at være opmærksom på de individuelle vilkår, der findes i en eventuel samejeoverenskomst eller den aftale, hvor villaen eller lignende er opdelt i særskilte boliger/ lejligheder.

Ved køb af en ideel anpart kan der være så mange faldgruber, at det altid må anbefales at søge rådgivning inden købet og sikre sig at der kan opnås en fornuftig finansiering af købet.